Voorwaarden (Bestellingen)

Bestellingen

Alle bestellingen* worden alleen onder de voorwaarden van VGTB / Friends II Hold On geaccepteerd.
- Bestellingen zijn niet te annuleren.
- VGTB / Friends II Hold On behoud zich het recht voor om een eventuele vooruitbetaling of aanbetaling te vragen. Indien hier niet voor wordt gekozen tijdens het aangaan van de overeenkomst blijft de betalings- afnameverplichtig bestaan.
- Afhalen van de bestellingen binnen de standaard termijn van 3 weken. Deze termijn zal gelden vanaf het moment dat VGTB / Friends II Hold On de geplaatste bestelling heeft ontvangen en deze telefonisch, per e-mail, dan wel schriftelijk (kennisgeving) via deze post heeft toezonden.
- Indien de afname en/of betaling uitblijft, houdt VGTB / Friends II Hold On zich het recht voor adminstratiekosten, rente en/of eventuele incasso in rekening te brengen.
- VGTB / Friends II Hold On heeft het recht om zonder opgaaf van reden af te zien van het verlenen van deze extra service.
- Alle uitzonderingen alleen van toepassing indien deze schriftelijk door VGTB/ Friends II Hold On zijn bevestigd.

 

Afnameverplichting

 
- Bestellingen zijn niet te annuleren
- VGTB / Friends II Hold On behoud zich het recht voor om een eventuele vooruitbetaling of aanbetaling te vragen. Indien hier niet voor wordt gekozen tijdens het aangaan van de overeenkomst blijft de betalings- afnameverplichtig bestaan.
-

Afhalen van de bestellingen uitsluitend binnen de overeengekomen periode. Indien er onduidelijkheid is over deze periode zal de standaard termijn van 3 weken van toepassing zijn.
Deze termijn zal gelden vanaf het moment dat VGTB / Friends II Hold On meldt dat artikel gereed staat.

- Indien de afname en/of (deel)betaling uitblijft, houdt VGTB / Friends II Hold On zich het recht voor adminstratiekosten, rente en/of eventuele incasso in rekening te brengen.
-  

 

Algemeen

 
- VGTB / Friends II Hold On kan niet veranrwoordelijk en/of in gebreke gesteld worden indien zij om welke reden de bestelling niet kan uitleveren.
- VGTB / Friends II Hold On heeft het recht om zonder opgaaf van reden af te zien van het verlenen van deze extra service.
- Alle uitzonderingen alleen van toepassing indien deze schriftelijk door VGTB/ Friends II Hold On zijn bevestigd.
-  
-  

 

******