Voorwaarden Adoptie.

Adoptie

Alle adopties* worden alleen onder de voorwaarden van VGTB / Friends II Hold On geaccepteerd.
- Adoptiesovereenkomsten zijn niet te annuleren.
- Duur en/of termijn(en) van de adoptie wordt bij de aanvang direct vast gesteld. Indien er om welke reden dan ook onduidelijkheid is over de duur / termijn van de reservering(en), is ten allen tijde de standaard duur van 2 maanden na het aan gaan van de overeenkomst van toepassing.
- Indien de afname en/of (deel)betaling(en) uitblijft/uitblijven, houdt VGTB / Friends II Hold On zich het recht voor adminstratiekosten, rente en/of eventuele incasso in rekening te brengen.
- VGTB / Friends II Hold On heeft het recht om zonder opgaaf van reden af te zien van het verlenen van deze extra service.
- Alle uitzonderingen alleen van toepassing indien deze schriftelijk door VGTB/ Friends II Hold On zijn bevestigd.

Afnameverplichting

- Adoptiesovereenkomsten zijn niet te annuleren
- Indien de afname en/of (deel)betaling uitblijft, houdt VGTB / Friends II Hold On zich het recht voor adminstratiekosten, rente en/of eventuele incasso in rekening te brengen.

 

 

Algemeen

- VGTB / Friends II Hold On kan niet veranrwoordelijk en/of in gebreke gesteld worden indien zij om welke reden de bestelling niet kan uitleveren.
- VGTB / Friends II Hold On heeft het recht om zonder opgaaf van reden af te zien van het verlenen van deze extra service.
- Alle uitzonderingen alleen van toepassing indien deze schriftelijk door VGTB/ Friends II Hold On zijn bevestigd.
-

Loyalty Bonus Points vervallen (standaard) na 2 maanden (60 dagen).

- Zie ook voorwaarden Loyalty Bonus Points

******