Voorwaarden (Acties)

Acties, events etc.

Op alle acties, events, aanbiedingen, kortingen etc. zijn de onderstaande (algemene) voorwaarden van toepassing:
- Niet van toepassing op clubitems, jaarstukken, lidmaatschaps- verlengingsitems, eventitems etc.
- Niet van toepassing de (nieuwe) collectie van het lopende jaar*.
- Niet van toepassing op (reeds) gereserveerde items.
- Niet van toepassing op Adoptie regeling/items.
- Acties, aanbiedingen, kortingen etc.zijn onderling niet te combineren (tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld).
- Loyalty Bonus Points regeling niet van toepassing (tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld).
- In wisselen Loyalty Bonus Points niet mogelijk in combinatie met andere acties, events, aanbiedingen, kortingen (tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld).
- Alleen van toepassing zolang de voorraad strekt (OP = OP).
- Acties, aanbiedingen, kortingen etc. zijn niet van toepassing op bestellingen gedaan in de actie periode. Indien wel van toepassng dient dit bij aanname van de bestelling vermeld te zijn en dienen deze direct bij ontvangst door F2HO te worden op gehaald/afgenomen, reserveringen en adoptie is hierop dan niet mogelijk.
- Standaard zijn alle acties bedoeld voor geregistreerde klanen, acties e.d. kunnen ook exclusief voor clubleden zijn (indien niet vermeld on/of bij onduidelijkheden vragen wij u voorafgaande aan uw aankoop, na te gaan of de destreffende actie voor u van toepassing is).
- Alle (verdere) uitzonderingen alleen van toepassing indien deze schriftelijk door VGTB/ Friends II Hold On zijn bevestigd.(uitsluitend onder de voorwaarden van VGTB / Friends II Hold On).
- Per actie kan een geregistreerde klant slechts eenmalig gebruik maken van b.v. waardebon, korting, aanbieding etc. Uitzonderingen hierop worden specifiek vermeld of eenmalig toegestaan tijdens de verkooptransactie.
   
*

'Collectie van het lopende jaar'.
Veelal is dit duidelijk omdat de fabrikant/leverancier dit zelf aangeeft (o.a. in catalogie en andere informatie).
Onder de collectie van het lopende jaar vallen ook die items/leveringen welke dit jaar zijn ontvangen door F2HO, of welke nog nooit eerder door F2HO zijn ontvangen en/of zijn geleverd.
Wij raden u aan (bij twijfel) voorafgaande aan uw aankoop bij ons na te gaan of het destreffende artikel onder de actie valt.

Waardebonnen

.Voorwaarden voorzover al niet vermeld in de algemene actie voorwaarden en spelregels.
- Waardebonnen worden (tenzij anders vermeld) eenmalig verstrekt onder de vermelde voorwaarden en bepalingen.
- Alleen voor geregistreerde klanten.
- Niet overdraagbaar (registratie op klantnummer/naam).
   

Verzilveren waardebonnen

Voorwaarden voorzover al niet vermeld in de algemene actie voorwaarden en spelregels.
- Uitsluitend binnen de aangegeven periode.
-

Houder van de waardebon dient zelf de periode van het verzilveren in de gaten te houden (periode wordt strikt aangehouden). Aan eventuele (eerdere) correspondentie door Friends II Hold On in deze kunnen geen rechten ontleend worden.

-

Waardebonnen niet te verzilveren tezamen met andere acties en/of b.v. Loyality Bonus Points.

- Niet van toepassing op reserveringen, bestellingen, adoptie, Club items, Lidmaatschapskosten, Clubspecials.
- VGTB / Friends II Hold On heeft het recht om zonder opgaaf van reden af te zien van het verlenen van deze extra service.
- Alle uitzonderingen alleen van toepassing indien deze schriftelijk door VGTB/ Friends II Hold On zijn bevestigd.

 

******